Ploché sluneční kolektory

Vnitřní konstrukce plochých kolektorů

plochých kolektorů Regulus používáme 2 základní typy vnitřní konstrukce kolektorů. Prvním typem jsou tzv. „lyrové“, viz obrázek. Nemrznoucí kapalina je do kolektoru přiváděna spodní ležatou rozvodnou trubkou, ze které se kapalina rozděluje do jednotlivých svislých trubek, které jsou přímo navařeny na absorbéru. Kapalina, která proteče svislými trubkami, je přiváděna do horní ležaté sběrné trubky a tou je odváděna z kolektou. Kolektory se navzájem připojují tzv. sérioparalelním zapojením, které umožňuje spojit do jednoho pole až 8 kolektorů, aniž by se zvyšovala tlaková ztráta kolektorů a bylo nutné použít silné oběhové čerpadlo. 

Druhým používaným typem vnitřní konstrukce plochého kolektoru je tzv. „dvojlyra“, viz obrázek. Kolektor je rozdělen na 2 hydraulické poloviny, jednou polovinou proudí kapalina směrem k dolní části kolektoru, kde je sběrnou vodorovnou trubicí převáděna do druhé poloviny kolektoru, ve která kapalina proudí nahoru k výstupu kolektoru. Kolektory se spojují do sériového zapojení - výstup z jednoho kolektoru je vstupem druhého kolektoru. Výhodou tohoto zapojení je možnost dosažení velkého teplotního rozdílu mezi vstupní teplotou kapaliny do kolektorového pole a výstupní teplotu kapaliny z kolektorového pole. To může být výhoda v systémech, kde je požadavek na rychlé dosažení vyšší výstupní teploty kolektorů. Vyšší výstupní teplota ale znamená mírné snížení účinnosti kolektorového pole. Hlavní nevýhodou sériového zapojení kolektorů je vyšší tlaková ztráta takto zapojených kolektorů, proto je možné takto spojit pouze 4 kolektory, jinak by se do solárního systému muselo navrhnout silné oběhové čerpadlo, což by znamenalo zvýšení elektrického příkonu na provoz solárního systému. Tento typ kolektorů je vzhledem k hydraulickému rozvodu v kolektoru možné použít jak na svislou, tak na ležatou montáž.  

Na správném návrhu počtu a typu kolektorů závisí funkčnost celého systému. Tyto komponenty by tedy měl navrhnout odborník na základě konkrétních parametrů objektu. Se správným návrhem celého systému přímo pro Váš objekt Vám rádi bezplatně pomůžeme, stačí napsat žádost na: venta@venta.cz.

Jsme připraveni Vám navrhnout a dodat kompletní solární systém skládající se ze špičkových komponent, které jsou testovány a certifikovány, a ve spolupráci s našimi partnerskými proškolenými a certifikovanými montážními firmami ho pak namontovat do Vašeho objektu.

 
Sleva15%
Kotlíková dotace
Regulus Sluneční kolektor KPG1H
Plochý kolektor určený k horizontální montáži nad střešní krytinu. Lyrový horizontální absorbér s vy...
15 150 Kč/ks
doručíme za 3-4 dny
Sleva15%
Kotlíková dotace
Regulus Sluneční kolektor KPI1  11237
Plochý dvojlyrový kolektor pro montáž do střešní krytiny 122,5×206,1×10,7 cm, plocha apertury - 2,32...
15 253 Kč/ks
doručíme za 3-4 dny
Sleva15%
Kotlíková dotace
Regulus Sluneční kolektor KPS11+ ANT
Sluneční kolektor KPS11+ ANT pro instalaci na stojato, rozměry 203 x 123 x 9 cm, plocha apertury 2,3...
11 879 Kč/ks
doručíme za 3-4 dny
Sleva15%
Kotlíková dotace
Sluneční kolektor KPS1  16277
Sluneční kolektor KPS1 pro instalaci na stojato, rozměry 2037 x 1036 x 90 mm, plocha apertury 1,91 m...
10 110 Kč/ks
doručíme za 3-4 dny
 

Celkem zboží v kategorii: 4